UBND THÀNH PHỐ TÂN AN                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG SAO MAI                                                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 102/KH-MGSM                                                                           Bình Tâm, ngày 03 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022

        Căn cứ hướng dẫn số 704/PGDĐT-MN ngày 30/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An về việc Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh cấp học mầm non năm học 2021-2022;

       Căn cứ quyết định số 707/QĐ-PGDĐT ngày 02/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh trẻ cho các trường (lớp) mầm non, mẫu giáo năm học 2021-2022;

         Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Trường Mẫu giáo Sao Mai đề ra kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

       I. Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 trẻ. Trong đó:

       – 1 lớp Mầm (trẻ sinh năm 2018) : 25 trẻ.

       – 2 lớp Chồi (trẻ sinh năm 2017) : 60 trẻ.

      – 1 lớp Lá (trẻ sinh năm 2016) : 35 trẻ.

      Ghi chú:

     + Ưu tiên tuyển trẻ 5 tuổi, nếu số lượng trẻ 5 tuổi ra lớp đủ 2 lớp Lá thì Trường sẽ tăng số lượng lớp Lá lên thành 2 lớp và có thể giảm 1 lớp Chồi.

     + Ưu tiên trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú trong địa bàn xã Bình Tâm, nếu không đủ chỉ tiêu sẽ tuyển trẻ ngoài địa bàn.

      II. Hình thức và thời gian tuyển sinh

  • Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 11/8/2021 đến ngày 20/8/2021.

     Phụ huynh đăng ký cho trẻ học qua dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An thực hiện các bước sau:

       + Bước 1: Truy cập Web http://longan.tsdc.vnedu.vn

      + Bước 2: Đăng nhập bằng số điện thoại.

      + Bước 3: Tạo hồ sơ.

    + Bước 4: Nhập thông tin hồ sơ (phụ huynh cần nhập đầy đủ thông tin, chụp hình hộ khẩu, khai sinh, hồ sơ liên quan diện miễn, giảm học phí của trẻ tải lên Web).

     (Video hướng dẫn phụ huynh đăng ký cho trẻ nhập học được đăng lên Web của Trường: http://maugiaosaomai.pgdtpta.edu.vn và gởi vào nhóm Zalo phụ huynh các lớp năm học 2020-2021. Phụ huynh gặp khó khăn khi đăng ký trực tuyến gọi số điện thoại hỗ trợ: 0947.023.068).

    – Tuyển sinh trực tiếp: Sau khi tuyển sinh trực tuyến nếu chưa đủ chỉ tiêu Trường tuyển sinh trực tiếp khi hết dịch bệnh, được hoạt động trở lại theo văn bản chỉ đạo của cấp trên.

    – Các hình thức khác: Từ ngày 11/8/2021 đến ngày 20/8/2021, phụ huynh có thể đăng ký bằng cách gọi điện thoại qua số 0272.3552107, Zalo qua số 0947.023.068, 0938.119.833, đối với học sinh cũ phụ huynh liên hệ giáo viên chủ nhiệm để đăng ký.

     III. Hồ sơ tuyển sinh phụ huynh cần chuẩn bị

     – Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường).

    – Bản sao hoặc bản photo giấy khai sinh (không công chứng).

   – Bản photo hộ khẩu (không công chứng).

   – Hồ sơ liên quan diện miễn, giảm học phí (sổ hộ nghèo, con thương binh, giấy kế hoạch hóa gia đình,…: Không công chứng, mang bản chính đối chiếu) nếu có.

    – Bản photo thẻ bảo hiểm y tế của trẻ (không công chứng).

    IV. Địa điểm tuyển sinh

     Khi hết dịch bệnh, phụ huynh nộp hồ sơ đăng ký cho trẻ học Tại Trường Mẫu giáo Sao Mai, số 454, đường Phan Đông Sơ, ấp 4, xã Bình Tâm thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT;

– UBND xã BT;                                                                                                              Trần Thị Tuyết Mai

– CBGVNV trường;

– Lưu VT.