TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ VẮC-XIN PHÒNG, CHỐNG COVID-19

UBND tỉnh Long An kêu gọi nhân dân, các tổ chức trong, ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã xác định vắc-xin là giải pháp cơ bản, quan trọng và hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, Chính phủ cũng như tỉnh Long An đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiến tới thực hiện tiêm vắc-xin cho toàn dân.

61468427089dfdc3a48c

UBND tỉnh Long An kêu gọi nhân dân, các tổ chức trong, ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Vào lúc 09 giờ ngày thứ Hai – 07/6/2021, tại Hội trường Thống Nhất, UBND tỉnh Long An công bố thành lập và ra mắt Quỹ vắc–xin phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An.

Quỹ được thành lập nhằm để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền và vắc–xin của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh cho hoạt động mua vắc–xin và sử dụng vắc–xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh Long An.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” và truyền thống “Thương người như thể thương thân”.

UBND tỉnh Long An trân trọng thông báo và kêu gọi nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng đóng góp vào Quỹ vắc–xin phòng, chống Covid-19 tỉnh Long An./.